Рехабилитация

При нас рехабилитацията на децата се започва още когато те са бебета.

Ако Вашето дете е с двигателни нарушения, детска церебрална парализа, загубило е двигателните си функции в следствие на заболяване, травма или други невро-мускулни заболявания, е изключително важно навременното започване на рехабилитация със специалист.

Нашите специалисти са сертифицирани в най-успешните и утвърдени методики за работа с деца, съчетавайки ги с модерна и високотехнологична апаратура. Всичко това ни прави максимално ефективни в диагностиката, рехабилитацията и превенцията на заболяванията.

Какво включва рехабилитационната дейност

Функционална диагностика на параметрите на походката „Win-track” за установяване на функционалния дефицит и оценка на двигателните възможности, изготвяне на прогноза, план за лечение и периодично тестване за оценка на постигнатите резултати.

Кинезитерапия: