Дейности за родители

Ние консултираме и подкрепяме родителите по лични или семейни въпроси. Насърчаваме семейството да се справя с предизвикателствата и трудностите, поставени пред тяхното дете. Работим заедно за преодоляването на проблеми с общуването на детето. Подпомагаме и насочваме родителите да се справят със специалните грижи за детето вкъщи.

Ние предлагаме специализирани съвети и насоки, за да насърчим и мотивираме родителите допълнително, да прекарват време и да общуват с децата си. Помагаме на родителите да подобрят взаимоотношенията с детето и даваме насоки свързани с индивидуалните му особености и потребности.