Почасови услуги

За осигуряване потребностите на децата от ползване на почасови услуги ние предлагаме гарантиран достъп до висококачествени медицински и комплексни услуги за деца, насочени към стабилизиране и подобряване на здравословното състояние, и подпомагане на възстановителния процес, навременна лечебна диагностика и консултации със специалисти за определяне на последващия индивидуален лечебен план, семейно консултиране.