Психологическа дейност

Често родителите осъзнават, че има проблеми или трудности в детското поведението, но ги оставят да бъдат израснати с течение на времето.

Ако имате каквито и да е съмнения, не се колебайте и се консултирайте с детски психолог.

Работата с психолог подпомага справянето с емоционални и поведенчески проблеми, увеличава позитивните усещания и емоции, изгражда връзка на доверие между детето, психолога и родителите, която подобрява взаимоотношенията в семейството.

Какво включва психологическата дейност

Комплексните услуги, които се предоставят тук, включват: