Ерготерапия

Често родителите забелязват, че детето изпитва трудности при справянето с някои определени ежедневни дейности или усвояването на тези на пръв поглед лесни умения, отнема много време и усилия на детето.

Ако имате каквито и да е съмнения, не се колебайте да потърсите помощта и подкрепата на ерготерапевт.

Работата с ерготерапевт подпомага цялостното развитие на детето. Ерготерапевтът използва дейностите като средство за терапия, чрез които се стреми към възстановяване, изграждане и подобряване на способностите на детето за водене на независим,  самостоятелен и пълноценен начин на живот.

Защо ерготерапията е важна за децата?

Ерготерапията е важна част от комплексната рехабилитация при деца, насочена върху подобряване на техните възможности за участие в дейностите от ежедневието, които са необходими и се очаква да бъдат изпълнявани, чрез различни компенсаторни методи и средства или чрез адаптиране на средата.

Ерготерапията при децата е фокусирана върху игрите, дейностите, чрез които активно участват в общността, самообслужването и учебните дейности. В ранна детска възраст се поставят основите за самостоятелното справяне с ежедневните задачи и това е периодът, в който децата учат и развиват различни умения основно през игра. Тези умения са взаимосвързани и забавянето или затрудненията при придобиване на някои от тях често оказва влияние върху други. Ерготерапията може да помогне да бъдат избегнати или преодолени тези затруднения в развитието. Ерготерапевтът има за цел да адаптира дейността, в която детето изпитва затруднение, както и да адаптира средата с цел пълноценното участие на детето.

Децата със специални потребности изпитват именно такива затруднения при изпълнението на дейностите от ежедневието поради различни емоционални, социални, умствени или физически нарушения.

При работата с всяко дете се прави индивидуална оценка на взаимодействието между детето, средата и неговите дейности, на базата на която ерготерапевтът изготвя индивидуален терапевтичен план за работа в посока развитие и надграждане на нови и трайни умения с цел развитие на пълния потенциал на детето, за да води пълноценен начин на живот.

Вижте и други интересни материали

Стратегии и техники за справяне с агресията в предучилищната възраст

Трудно е да се каже дали склонността към агресивност е наследствено обусловена или придобита. Със сигурност обаче може да се каже, че много от агресивните форми на поведение се овладяват още от детството. Какво можете да направите срещу агресията?

Семейството и агресивността

Когато разгледаме основните подбуди за проявата на агресия от гледна точка на семейството ще се окаже, че то може да влияе на всяка една от тях. Родителите са модели за подражание, особено за децата в по-ранна възраст, и ако са склонни да проявяват агресия, децата имитират това поведение.

Скрининг за диагностика на гръбначните изкривявания в ЦКОДУХЗ „Св. Стилиан“ град Бургас

В ЦКОДУХЗ „Св. Стилиан“ град Бургас се провeде кампанията за скрининг за диагностика на гръбначните изкривявания със съдействието на Сколио Център България. Целта бе пациентите да бъдат насочени към изготвяне на възможно най-оптимален и адекватен последващ лечебен план за справяне с проблема.