Ерготерапия

Често родителите забелязват, че детето изпитва трудности при справянето с някои определени ежедневни дейности или усвояването на тези на пръв поглед лесни умения, отнема много време и усилия на детето.

Ако имате каквито и да е съмнения, не се колебайте да потърсите помощта и подкрепата на ерготерапевт.

Работата с ерготерапевт подпомага цялостното развитие на детето. Ерготерапевтът използва дейностите като средство за терапия, чрез които се стреми към възстановяване, изграждане и подобряване на способностите на детето за водене на независим, самостоятелен и пълноценен начин на живот.

Защо ерготерапията е важна за децата?

Ерготерапията е важна част от комплексната рехабилитация при деца, насочена върху подобряване на техните възможности за участие в дейностите от ежедневието, които са необходими и се очаква да бъдат изпълнявани, чрез различни компенсаторни методи и средства или чрез адаптиране на средата.

Ерготерапията при децата е фокусирана върху игрите, дейностите, чрез които активно участват в общността, самообслужването и учебните дейности. В ранна детска възраст се поставят основите за самостоятелното справяне с ежедневните задачи и това е периодът, в който децата учат и развиват различни умения основно през игра. Тези умения са взаимосвързани и забавянето или затрудненията при придобиване на някои от тях често оказва влияние върху други. Ерготерапията може да помогне да бъдат избегнати или преодолени тези затруднения в развитието. Ерготерапевтът има за цел да адаптира дейността, в която детето изпитва затруднение, както и да адаптира средата с цел пълноценното участие на детето.

Децата със специални потребности изпитват именно такива затруднения при изпълнението на дейностите от ежедневието поради различни емоционални, социални, умствени или физически нарушения.

При работата с всяко дете се прави индивидуална оценка на взаимодействието между детето, средата и неговите дейности, на базата на която ерготерапевтът изготвя индивидуален терапевтичен план за работа в посока развитие и надграждане на нови и трайни умения с цел развитие на пълния потенциал на детето, за да води пълноценен начин на живот.

Вижте и други интересни материали

Какво е да имаш академично надарен брат или сестра, когато имаш затруднения в обучението

Едно от най-големите предизвикателства, но и невероятно възнаграждаващи преживявания, с които се сблъсках докато растях, беше да се опитвам да бъда като по-голямата си сестра, имайки предвид моето невербално нарушение в обучението.