Контакти

Тук можете да намерите всички начини, чрез които да се свържете с нас.     Ще се постараем да Ви отговорим бързо.

Сътрудник директор

(+359) 056 879 060

Контакт с медиите

Златина Стоева

(+359) 0879 237 040

Счетоводство

(+359) 056 879 066

Социален работник

(+359) 056 879 072

Длъжностно лице по защита на личните данни

(+359) 0879 167 981

Регистратура

(+359) 0879 167 993

(+359) 056/ 879 086

Посетете ни

Адресът ни е:
гр. Бургас,
ж.к. Зорница, ул. Урал №1.

Адрес на ЦКОДУХЗ - Бургас

Вижте ни в Google Maps или в приложението за навигация на Вашето мобилно устройство.