Знание

Защо сензорната игра е важна за развитието на детето

От раждането до ранното детство децата използват сетивата си, за да изследват и да се опитват да осмислят света около себе си. Предоставянето на възможности на децата да използват активно сетивата си, докато изследват света чрез „сензорна игра“ е от решаващо значение за развитието на мозъка.

Тайната на моя успех: Плуването като риба-Водната терапия се оказа решаваща в ранното развитие

Една история за решаващото значение и ползата от водната терапия в ранното детско развитие. Специализираният Център за рехабилитация на деца в Бургас, кв. Ветрен предлага водна терапия и адаптирано плуване в басейн с минерална вода.

Как да идентифицираме сензорни проблеми при малки деца?

Лесно е да пропуснете признаци на сензорни проблеми при малките деца, но тези ранни признаци за сензорна чувствителност и сензорно търсене могат да ви помогнат да подобрите тяхното сетивно развитие и драстично да намалите раздразнителността!