Педагогически услуги

Създали сме среда, в която децата имат възможност да развият своя потенциал.

Нашите педагози работят заедно с децата и родителите им за развитие и подобряване на образователните потребности, за стимулиране на нагласите и желанието на детето да се включва в планираните обучения.

Педагогическата работа е свързана с подпомагане, стимулиране и развитие на индивидуалните образователни потребности, проследяване на развитието и оценка на постиженията на децата.

Какво включват педагогическите услуги