Значението на ранната интервенция за синдрома на Даун

https://www.pixtastock.com/illustration/57163828

Синдромът на Даун е състояние, което се дължи на наличието на допълнителна хромозома 21. Тази допълнителна хромозома може да доведе до забавяне на развитието и множество други здравословни проблеми.

Ранната интервенция е вид терапия, която има за цел да помогне на децата със забавено развитие да достигнат пълния си потенциал. Ранната интервенция може да включва терапии като логопедична терапия, ерготерапия и физиотерапия и други.

Ползите от ранната интервенция са добре документирани. Ранната интервенция може да помогне на децата със синдрома на Даун да постигнат по-голяма независимост, да подобрят комуникативните си умения и фината си моторика. Ранната намеса може да помогне за предотвратяване или забавяне на появата на някои от здравословните проблеми, свързани със синдрома на Даун.

Какво е ранна интервенция?

Ранната интервенция е термин, който се отнася до ранното идентифициране и лечение на забавяния в развитието или увреждания при малки деца. Важно е да се отбележи, че услугите за ранна интервенция не са предназначени само за деца, които са диагностицирани с увреждане или забавяне; те са предназначени и за деца, които са изложени на риск от развитие на забавяне или увреждане. 

Ранната интервенция носи много ползи, включително по-добри резултати в развитието, по-голямо участие на семейството в развитието на детето и по-голям достъп до ресурси и подкрепа. Услугите за ранна интервенция могат да помогнат на децата да развият уменията, от които се нуждаят, за да бъдат успешни в училище и в живота.

Проучванията показват, че услугите за ранна интервенция могат да подобрят когнитивното, социалното и емоционалното развитие, да намалят нуждата от специално образование и свързаните с него услуги и да подобрят академичните постижения.

Ранната интервенция е най-ефективна, когато започне възможно най-рано, в идеалния случай преди детето да навърши три години. Никога обаче не е късно да започнете да ползвате услуги за ранна интервенция. Ако се опасявате, че детето ви може да има забавяне или увреждане, е важно да се свържете с програма за ранна интервенция във вашия град възможно най-скоро.

Ползите от ранната интервенция.

Изследванията показват, че ранната интервенция при деца със синдром на Даун може да окаже значително въздействие върху тяхното развитие. Програмите за ранна интервенция предоставят набор от услуги, за да помогнат на бебетата и малките деца със синдром на Даун и на техните семейства да развият уменията, от които се нуждаят, за да бъдат успешни .

Проучванията показват, че ранната интервенция може да подобри когнитивните способности, речевите и езиковите умения, социалните умения и уменията за самообслужване при децата със синдром на Даун. Ранната намеса може да помогне и за намаляване на честотата на вторичните здравословни проблеми, като затлъстяване и сърдечни заболявания. Освен това ранната интервенция може да помогне на децата със синдром на Даун да развият положителна самооценка и чувство за принадлежност и да ги подготви да водят пълноценен и продуктивен живот.

Семействата, които ползват услуги за ранна интервенция, съобщават за по-високи нива на удовлетвореност от развитието на детето си в сравнение с тези, които не ползват услуги. Услугите за ранна интервенция са от полза за цялото семейство, а не само за детето със синдром на Даун. Родителите съобщават, че се чувстват по-уверени в родителските си умения и са по-подготвени да се справят с предизвикателствата при отглеждането на дете със синдром на Даун.

Ако сте родител на дете със синдрома на Даун или познавате такова, не се колебайте да потърсите услугите за ранна интервенция. Това може да има решаващо значение за развитието на детето. 

Как ранната интервенция може да помогне на деца със синдром на Даун?

Ранната намеса е жизненоважна за децата със синдром на Даун. Започвайки рано, интервенцията може да помогне за подобряване на комуникационните, социалните и двигателните умения на детето. Тя може да помогне и за повишаване на независимостта и самочувствието на детето.

Услугите по ранна интервенция се предоставят от различни специалисти, включително логопеди, физиотерапевти, ерготерапевти, педагози и психолози. Тези услуги имат за цел да подпомогнат развитието на умения във всички области на живота.

Планът и продължителността на интервенцията ще бъдат различни за всяко дете в зависимост от индивидуалните му потребности. Всички деца със синдром на Даун обаче могат да се възползват от ранна интервенция.

Няма универсален подход към ранната интервенция. Най-добрият подход за всяко дете се определя от индивидуалните му нужди. Все пак има някои общи принципи, които трябва да се спазват при ранната интервенция на деца със синдром на Даун:

  1. Започнете възможно най-рано
  2. Предоставяне на набор от услуги и терапии
  3. Бъдете гъвкави и адаптивни
  4. Работа в сътрудничество със семействата
  5. Фокусирайте се върху силните страни на всяко отделно дете

Как да започнете с ранната интервенция?

Колкото по-рано започне интервенцията при синдрома на Даун, толкова по-добър е резултатът. Ранната интервенция е процес на идентифициране на бебета и малки деца със забавяне в развитието или с увреждания и предоставянето на цялостни, ориентирани към семейството услуги за справяне с тези забавяния или увреждания.

Според Националното дружество за синдрома на Даун (NDSS) ранната намеса може значително да подобри развитието на децата със синдром на Даун. Услугите за ранна интервенция са предназначени да отговорят на уникалните нужди на всяко дете и семейство и могат да включват широк спектър от терапии.

Ако имате дете със синдрома на Даун, първата стъпка е да се консултирате с педиатъра си относно услугите за ранна интервенция. Вашият педиатър може да ви насочи към програма за ранна интервенция във вашия район и да ви даде повече информация относно услугите за ранна интервенция във вашия град.


Източник: https://brainwave.watch

Вижте и други интересни материали

„Ти си достатъчен“: Вдъхновяващи мисли и цитати от родители на деца със специални потребности

Отглеждането на дете със специални потребности идва със собствен набор от уникални предизвикателства и награди. Вижте детето си като перфектната душа, която е. То ще ви научи повече за любовта и живота, отколкото можете да си представите.

Ранна интервенция при церебрална парализа: защо има значение

Намесата в ранна възраст може да насърчи развитието на правилни модели на движение и да оптимизира функционалните способности за по-добро качество на живот. Тази статия ще обясни как ранната интервенция може да повиши функционалните способности.