Екип

Ръководство

Д-р Пепа Ралчева

Директор

Женя Гочева

Главен счетоводител

Мария Иванова

Главна медицинска сестра

Лекари

Д-р Венета Филипова

Педиатър

Д-р Камелия Каракашева

Педиатър, детска кардиология

Д-р Ася Ферадова

Педиатър

Д-р Маргарита Бъчварова

Педиатър

Д-р Валентина Хрусанова

Педиатър

Д-р Марийка Желязкова

Педиатър

Кинезитерапевти, Ерготерапевти, Рехабилитатори

 • Бояна Загорчева - кинезитерапевт
 • Георги Георгакиев - кинезитерапевт
 • Ренета Иванова - кинезитерапевт
 • Златина Пеева - ерготерапевт
 • Деница Димитрова - рехабилитатор, ерготерапевт
 • Десислава Арабаджова – рехабилитатор
 • Лиляна Димитрова – рехабилитатор
 • Петя Желева - рехабилитатор
 • Иванка Илиева - рехабилитатор
 • Марина Димитрова - рехабилитатор
 • Светла Димова - рехабилитатор
 • Величка Исирова - рехабилитатор
 • Ирина Метанчева - рехабилитатор

Психолози

 • Силвия Белчева
 • Борис Савов
 • Деница Димитрова
 • Даниела Димитрова
 • Александра Соломи

Логопеди

 • Събина Колева
 • Мария Бирбочукова
 • Донка Богданова
 • Катя Камбурова
 • Екатерина Захариева

Педагози

 • Йовка Георгиева
 • Живка Тодорова
 • Величка Станкова
 • Ива Гавраилова - АФАС
 • Фани Попова - арт терапевт

Социални работници

 • Росица Райчева
 • Гергана Димитрова
 • Жана Дотова

Връзки с обществеността

 • Златина Стоева

Друг персонал

 • Медицински сестри
 • Администрация
 • Санитари
 • Помощен персонал

Интересни материали от сайта