Лечебно-диагностична дейност

Всяко дете е специално, но някои имат нужда от по-специфични медицински грижи. Ако Вие сте родители на дете, нуждаещо се от специализирани медицински услуги, поради здравословни проблеми в развитието му, ние можем да Ви бъдем полезни.

Предлагаме гарантиран достъп до качествени медицински услуги за деца и техните семейства, конкретно насочени към стабилизиране и подобряване на здравословното състояние, и подпомагане на възстановителния процес.

Професионализмът и натрупания опит на нашите лекари-педиатри е в основата на високото качество в процеса на диагностиката, лечението и проследяването на състоянието на детето.

Постоянната връзка с родителите, създаването на доверие и партньорство между семейството и лекарите ни е съществен момент, за да се отговори на индивидуалните нужди на детето и лечението му.

Навременната и точна диагностика са изключително важни при определянето на лечебния план и постигането на възможно най-бързи резултати при възстановяването на здравословното състояние.

Какво включва лечебно-диагностичната дейност