Защо сензорната игра е важна за развитието на детето

От раждането до ранното детство децата използват сетивата си, за да изследват и да се опитват да осмислят света около себе си. Те правят това, като докосват, вкусват, помирисват, виждат, движат се и чуват.

Децата и дори възрастните учат най-добре и запазват най-много информация, когато ангажират сетивата си. Много от любимите ни спомени са свързани с едно или повече от сетивата ни, например - миризмата на лагерния огън през лятна нощ или песен, на която сте научили текста от приятел от детството. Сега, когато ноздрите и тъпанчетата ви се стимулират съответно с тези познати миризми и звуци, мозъкът ви задейства спомен за ретроспекция към тези специални моменти.

Предоставянето на възможности на децата да използват активно сетивата си, докато изследват света чрез „сензорна игра“ е от решаващо значение за развитието на мозъка - помага за изграждането на нервни връзки в мозъчните пътища. Това води до способността на детето да изпълнява по-сложни учебни задачи и подпомага когнитивния растеж, развитието на езика, грубите двигателни умения, социалното взаимодействие и уменията за решаване на проблеми.

Често говорим за петте сетива:

◾ Вкус  - стимулацията, която идва, когато вкусовите ни рецептори реагират на химикали в устата ни.

Допир  - стимулацията, която идва от сензорните рецептори в кожата ни, които реагират на натиск, топлина/студ или вибрации.

Обоняние  - стимулиране на химични рецептори в горните дихателни пътища (носа).

Зрение  - стимулиране на светлинни рецептори в очите ни, които мозъкът ни след това интерпретира във визуални образи.

◾ Слух - приемането на звук, чрез механика във вътрешното ни ухо.

Има обаче още два, които често пропускаме:

◾ Информираност за тялото (известна също като проприоцепция) - обратната връзка, която мозъкът ни получава от рецепторите за разтягане в мускулите и рецепторите за налягане в ставите, които ни позволяват да придобием усещане къде са телата ни в пространството.

Баланс  - стимулацията на вестибуларната система на вътрешното ухо, за да ни каже положението на тялото ни спрямо гравитацията.

И така, какво е сензорна игра?

Сензорната игра  включва всяка дейност, която стимулира сетивата на вашето малко дете: допир, мирис, вкус, движение, баланс, зрение и слух.

Сензорните дейности улесняват изследването и естествено насърчават децата да използват научни процеси, докато  играят, създават , проучват и изследват. Сензорните дейности позволяват на децата да прецизират своите прагове за различна сетивна информация, помагайки на мозъка им да създаде по-силни връзки за обработка и реагиране на сензорната информация.

Например, първоначално на детето може да му е трудно да играе по подходящ начин с връстник, когато в околната среда се случват други неща с противоречив шум. Чрез сензорна игра, изследвайки звуци и задачи, детето се научава да се адаптира към способността да блокира шума, който не е важен, и да се фокусира върху играта, която се случва с неговия връстник.

Друг пример е дете, което е особено придирчиво към яденето на храни с влажна текстура като спагети, използването на сензорна игра може да помогне на детето да докосне, помирише и играе с текстурата в среда с малко очаквания.

Тъй като детето развива доверие и разбиране на тази текстура, това помага за изграждането на положителни пътища в мозъка, за да каже, че е безопасно да се ангажира с тази храна. Сензорната игра буквално помага да се оформи в мозъка това, в което децата да вярват, че е положително и безопасно. В крайна сметка оформяне на избора, който децата правят, и въздействие върху поведението.

Ето 5 причини, поради които сензорната игра е полезна:

1. Изследванията показват, че сензорната игра изгражда нервни връзки в мозъчните пътища, което води до способността на детето да изпълнява по-сложни учебни задачи;

2. Сензорната игра подкрепя езиковото развитие, когнитивния растеж, фините и груби двигателни умения, уменията за решаване на проблеми и социалното взаимодействие;

3. Този тип игра помага за развитието и подобряването на паметта;

4. Сензорната игра е чудесна за успокояване на тревожно или разочаровано дете;

5. Това помага на децата да научат сензорни качества (горещо, студено, лепкаво, сухо).

Източник: https://www.educationalplaycare.com

Вижте и други интересни материали

8 изпълнителни функционални умения: Защо детето ми не може да изпълнява задачи и да остане организирано в училище?

Уменията за изпълнително функциониране са умствени процеси, които позволяват на всички нас да планираме, да управляваме времето си, да се организираме и да се самоконтролираме. Тези умения са важни за всички, но са особено важни за децата.

Значението на ранната интервенция за синдрома на Даун

Ранната намеса може значително да подобри развитието на децата със синдром на Даун. Услугите за ранна интервенция са предназначени да отговорят на уникалните нужди на всяко дете и семейство. Какво представлява ранната интервенция, как да започнем и ползите от нея?

7 емоционални чудеса в света на родителите на деца със специални потребности

Много е важно да признаем и да отбележим и невероятните възходи, които преживяваме. Също така от решаващо значение е близките ни хора да са наясно, че изпитваме тези чувства и че всъщност животът Е хубав.