Защо сензорната игра е важна за развитието на детето

От раждането до ранното детство децата използват сетивата си, за да изследват и да се опитват да осмислят света около себе си. Те правят това, като докосват, вкусват, помирисват, виждат, движат се и чуват.

Децата и дори възрастните учат най-добре и запазват най-много информация, когато ангажират сетивата си. Много от любимите ни спомени са свързани с едно или повече от сетивата ни, например - миризмата на лагерния огън през лятна нощ или песен, на която сте научили текста от приятел от детството. Сега, когато ноздрите и тъпанчетата ви се стимулират съответно с тези познати миризми и звуци, мозъкът ви задейства спомен за ретроспекция към тези специални моменти.

Предоставянето на възможности на децата да използват активно сетивата си, докато изследват света чрез „сензорна игра“ е от решаващо значение за развитието на мозъка - помага за изграждането на нервни връзки в мозъчните пътища. Това води до способността на детето да изпълнява по-сложни учебни задачи и подпомага когнитивния растеж, развитието на езика, грубите двигателни умения, социалното взаимодействие и уменията за решаване на проблеми.

Често говорим за петте сетива:

◾ Вкус  - стимулацията, която идва, когато вкусовите ни рецептори реагират на химикали в устата ни.

Допир  - стимулацията, която идва от сензорните рецептори в кожата ни, които реагират на натиск, топлина/студ или вибрации.

Обоняние  - стимулиране на химични рецептори в горните дихателни пътища (носа).

Зрение  - стимулиране на светлинни рецептори в очите ни, които мозъкът ни след това интерпретира във визуални образи.

◾ Слух - приемането на звук, чрез механика във вътрешното ни ухо.

Има обаче още два, които често пропускаме:

◾ Информираност за тялото (известна също като проприоцепция) - обратната връзка, която мозъкът ни получава от рецепторите за разтягане в мускулите и рецепторите за налягане в ставите, които ни позволяват да придобием усещане къде са телата ни в пространството.

Баланс  - стимулацията на вестибуларната система на вътрешното ухо, за да ни каже положението на тялото ни спрямо гравитацията.

И така, какво е сензорна игра?

Сензорната игра  включва всяка дейност, която стимулира сетивата на вашето малко дете: допир, мирис, вкус, движение, баланс, зрение и слух.

Сензорните дейности улесняват изследването и естествено насърчават децата да използват научни процеси, докато  играят, създават , проучват и изследват. Сензорните дейности позволяват на децата да прецизират своите прагове за различна сетивна информация, помагайки на мозъка им да създаде по-силни връзки за обработка и реагиране на сензорната информация.

Например, първоначално на детето може да му е трудно да играе по подходящ начин с връстник, когато в околната среда се случват други неща с противоречив шум. Чрез сензорна игра, изследвайки звуци и задачи, детето се научава да се адаптира към способността да блокира шума, който не е важен, и да се фокусира върху играта, която се случва с неговия връстник.

Друг пример е дете, което е особено придирчиво към яденето на храни с влажна текстура като спагети, използването на сензорна игра може да помогне на детето да докосне, помирише и играе с текстурата в среда с малко очаквания.

Тъй като детето развива доверие и разбиране на тази текстура, това помага за изграждането на положителни пътища в мозъка, за да каже, че е безопасно да се ангажира с тази храна. Сензорната игра буквално помага да се оформи в мозъка това, в което децата да вярват, че е положително и безопасно. В крайна сметка оформяне на избора, който децата правят, и въздействие върху поведението.

Ето 5 причини, поради които сензорната игра е полезна:

1. Изследванията показват, че сензорната игра изгражда нервни връзки в мозъчните пътища, което води до способността на детето да изпълнява по-сложни учебни задачи;

2. Сензорната игра подкрепя езиковото развитие, когнитивния растеж, фините и груби двигателни умения, уменията за решаване на проблеми и социалното взаимодействие;

3. Този тип игра помага за развитието и подобряването на паметта;

4. Сензорната игра е чудесна за успокояване на тревожно или разочаровано дете;

5. Това помага на децата да научат сензорни качества (горещо, студено, лепкаво, сухо).

Източник: https://www.educationalplaycare.com

Вижте и други интересни материали

Какво е да имаш академично надарен брат или сестра, когато имаш затруднения в обучението

Едно от най-големите предизвикателства, но и невероятно възнаграждаващи преживявания, с които се сблъсках докато растях, беше да се опитвам да бъда като по-голямата си сестра, имайки предвид моето невербално нарушение в обучението.