Ранната интервенция – преодолява изоставането в развитието на детето в най-ранна възраст и подкрепя семейството в грижата за него

1. Какво е „Ранна интервенция“?

„Ранната интервенция е изключително важна, защото дава възможност най-рано да открием, че детето има някакъв дефицит в развитието, а ранното идентифициране на проблема и своевременната намеса предотвратява неговото задълбочаване”

Услугата Ранна интервенция предлага интензивна терапевтична работа и подкрепа за детето и семейството му.

Специалистите работят заедно с родителите. В екипа се включват лекар-педиатър, невролог, физиотерапевт, кинезитерапевт, педагог, логопед и психолог. Един от специалистите е ключов за семейството в зависимост от специалните нужди на детето. Екипът предлага съобразени с възрастта и нивото на развитие на детето дейности, които родителите лесно могат да изпълняват в ежедневието /хранете, сън, игра, взаимоотношения и т.н./. използвате се силните страни на родителя и наличните в дома ресурси.

Понякога бебетата се раждат със заболяване или специална потребност, която може да повлияе върху тяхното развитие. В други случаи заболяването не е видно при раждането, така че с течение на времето родителите и лекарите си задават въпроса дали детето се развива по нормален начин.

И в двата случая се оценяват способностите на развитие на детето. След като е направена оценката, детето има право да получи лечение или друг вид ранна интервенция, от която се нуждае, а семейството подкрепата и обучение, които са му необходими.

Ранна интервенция означава намиране на конкретни начини за подпомагане на едно дете да стане колкото е възможно по-функционално. С други думи, ранната интервенция понякога може да помогне на едно дете да се изравни с връстниците си.

Ранната интервенция помага на децата в основните области на развитие:

o Физическо развитие – способността на детето да се движи, вижда и чува;

o Езиково и речево развитие – способността на детето да говори и общува;

o Социално и емоционално развитие – способността на детето да играе, взаимодейства и да се свързва с други хора;

o Адаптивно развитие – способността на детето да се справя с дейностите на самостоятелна грижа за себе си, като хранене и обличане;

o Когнитивно развитие – способността на детето да мисли и учи.

2. Защо „Ранна интервенция“?

Децата изучават света и се развиват по различен начин. Едно бебе може да проходи по-рано от друго, а то пък да проговори първо. Най-често тези различия се изглаждат с времето, някои от децата се нуждаят от допълнителна помощ. Ето защо навременната намеса е от огромно значение.

Ако детето Ви има специални потребности, то колкото по-рано се обърнете за помощ към специалист, толкова по-добре.

3. Кога да започне „Ранната интервенция“?

Ранното откриване на нарушения в развитието на едно дете, предоставя възможност за осигуряване на подходяща среда, която да му позволи да достигне максимален напредък в развитието си.

Ранната интервенция ще намали вероятността от поява на по-сериозни последствия в развитието на детето. Тя представлява съвкупност от действия, включващи интензивна намеса на специалисти и различни услуги. В повечето случаи децата са в състояние да „наваксат“ и преодолеят първоначалните предизвикателства, когато им се предоставя навременна подкрепа.

4. За кого е „Ранната интервенция“?

Специалистите от екипа за ранна интервенция мотивират и подкрепят семейството в търсенето на най-добри­те възможности за развитието на детето.

Услугата е подходяща за:

o   Деца на възраст между 0 и 7 години;

o   Деца, които имат забавяне в развитието си;

o   Деца със специални нужди;

o  Недоносени деца;

o  Родителите, които  са разтревожени и имат много въпроси.

5. Участието на семейството!

„Слушайте и наблюдавайте детето търпеливо и внимателно Така вие може да усетите важни неща относно чувствата и възприятията му.“

„Отдавайте на детето цялото си внимание през времето, когато сте заедно.“

Участието на семейството е жизнено важен елемент за успеха на ранната интервенция.

Когато родителите прилагат у дома техниките, преподавани по време на терапията, това подпомага способностите на детето да се подобряват. Родителите ще опознаят по-добре чувствата и действията на децата си, ще наблюдават как се развиват другите деца на сходна възраст и с подобни проблеми, ще видят други модели на взаимодействие дете – родител.

Вижте и други интересни материали

Забавни и творчески дейности за ангажиране на деца със специални потребности

Ангажирането на деца със специални потребности в забавни дейности осигурява многобройни ползи отвъд просто удоволствие. Тези дейности могат да бъдат предназначени за подобряване на социалните, емоционалните, физическите и когнитивните умения.

Какво е да имаш академично надарен брат или сестра, когато имаш затруднения в обучението

Едно от най-големите предизвикателства, но и невероятно възнаграждаващи преживявания, с които се сблъсках докато растях, беше да се опитвам да бъда като по-голямата си сестра, имайки предвид моето невербално нарушение в обучението.