Ранната интервенция – преодолява изоставането в развитието на детето в най-ранна възраст и подкрепя семейството в грижата за него

1. Какво е „Ранна интервенция“?

„Ранната интервенция е изключително важна, защото дава възможност най-рано да открием, че детето има някакъв дефицит в развитието, а ранното идентифициране на проблема и своевременната намеса предотвратява неговото задълбочаване”

Услугата Ранна интервенция предлага интензивна терапевтична работа и подкрепа за детето и семейството му.

Специалистите работят заедно с родителите. В екипа се включват лекар-педиатър, невролог, физиотерапевт, кинезитерапевт, педагог, логопед и психолог. Един от специалистите е ключов за семейството в зависимост от специалните нужди на детето. Екипът предлага съобразени с възрастта и нивото на развитие на детето дейности, които родителите лесно могат да изпълняват в ежедневието /хранете, сън, игра, взаимоотношения и т.н./. използвате се силните страни на родителя и наличните в дома ресурси.

Понякога бебетата се раждат със заболяване или специална потребност, която може да повлияе върху тяхното развитие. В други случаи заболяването не е видно при раждането, така че с течение на времето родителите и лекарите си задават въпроса дали детето се развива по нормален начин.

И в двата случая се оценяват способностите на развитие на детето. След като е направена оценката, детето има право да получи лечение или друг вид ранна интервенция, от която се нуждае, а семейството подкрепата и обучение, които са му необходими.

Ранна интервенция означава намиране на конкретни начини за подпомагане на едно дете да стане колкото е възможно по-функционално. С други думи, ранната интервенция понякога може да помогне на едно дете да се изравни с връстниците си.

Ранната интервенция помага на децата в основните области на развитие:

o Физическо развитие – способността на детето да се движи, вижда и чува;

o Езиково и речево развитие – способността на детето да говори и общува;

o Социално и емоционално развитие – способността на детето да играе, взаимодейства и да се свързва с други хора;

o Адаптивно развитие – способността на детето да се справя с дейностите на самостоятелна грижа за себе си, като хранене и обличане;

o Когнитивно развитие – способността на детето да мисли и учи.

2. Защо „Ранна интервенция“?

Децата изучават света и се развиват по различен начин. Едно бебе може да проходи по-рано от друго, а то пък да проговори първо. Най-често тези различия се изглаждат с времето, някои от децата се нуждаят от допълнителна помощ. Ето защо навременната намеса е от огромно значение.

Ако детето Ви има специални потребности, то колкото по-рано се обърнете за помощ към специалист, толкова по-добре.

3. Кога да започне „Ранната интервенция“?

Ранното откриване на нарушения в развитието на едно дете, предоставя възможност за осигуряване на подходяща среда, която да му позволи да достигне максимален напредък в развитието си.

Ранната интервенция ще намали вероятността от поява на по-сериозни последствия в развитието на детето. Тя представлява съвкупност от действия, включващи интензивна намеса на специалисти и различни услуги. В повечето случаи децата са в състояние да „наваксат“ и преодолеят първоначалните предизвикателства, когато им се предоставя навременна подкрепа.

4. За кого е „Ранната интервенция“?

Специалистите от екипа за ранна интервенция мотивират и подкрепят семейството в търсенето на най-добри­те възможности за развитието на детето.

Услугата е подходяща за:

o   Деца на възраст между 0 и 7 години;

o   Деца, които имат забавяне в развитието си;

o   Деца със специални нужди;

o  Недоносени деца;

o  Родителите, които  са разтревожени и имат много въпроси.

5. Участието на семейството!

„Слушайте и наблюдавайте детето търпеливо и внимателно Така вие може да усетите важни неща относно чувствата и възприятията му.“

„Отдавайте на детето цялото си внимание през времето, когато сте заедно.“

Участието на семейството е жизнено важен елемент за успеха на ранната интервенция.

Когато родителите прилагат у дома техниките, преподавани по време на терапията, това подпомага способностите на детето да се подобряват. Родителите ще опознаят по-добре чувствата и действията на децата си, ще наблюдават как се развиват другите деца на сходна възраст и с подобни проблеми, ще видят други модели на взаимодействие дете – родител.

Вижте и други интересни материали

8 изпълнителни функционални умения: Защо детето ми не може да изпълнява задачи и да остане организирано в училище?

Уменията за изпълнително функциониране са умствени процеси, които позволяват на всички нас да планираме, да управляваме времето си, да се организираме и да се самоконтролираме. Тези умения са важни за всички, но са особено важни за децата.

Значението на ранната интервенция за синдрома на Даун

Ранната намеса може значително да подобри развитието на децата със синдром на Даун. Услугите за ранна интервенция са предназначени да отговорят на уникалните нужди на всяко дете и семейство. Какво представлява ранната интервенция, как да започнем и ползите от нея?

7 емоционални чудеса в света на родителите на деца със специални потребности

Много е важно да признаем и да отбележим и невероятните възходи, които преживяваме. Също така от решаващо значение е близките ни хора да са наясно, че изпитваме тези чувства и че всъщност животът Е хубав.