Предречева логопедична рехабилитация за деца в ранна възраст

Какво представлява тази терапия и кога се прилага тя?

Предречевата логопедична рехабилитация се прилага при деца с ДЦП, неврологични и генетични заболявания, както и при физиологично здрави, при които се срещат смущения в процеса на хранене от самото им раждане.

Такъв тип терапия може да се предприеме още в най-ранна детска възраст, когато се преминава от етапа на хранене с течна храна към хранене с твърда храна и се развиват комуникативните умения на детето. В периода до 2 годишна възраст малкото дете е най-податливо на въздействие, тъй като до тази възраст мозъчните структури все още завършват своето развитие. Логопедът  проследява начина на хранене и комуникативните умения на детето, защото тези две области на развитие са изключително показателни . Евентуалните нарушения в уменията за хранене и комуникация спрямо установените критерии биха могли  да бъдат знак  за по-нататъшно изоставане в езиково-говорното развитие.

Предречевата рехабилитация се прилага в случаите, когато са установени нарушения в сукането, гълтането, дъвкането, при деца с трайно усвоени вредни навици , които пряко влияят на процеса на хранене, при деца с вербална диспраксия, дизартрия, при деца с неврологични заболявания, при деца с метаболитни или генетични заболявания с неврологична симптоматика.

Терапията е строго индивидуална, поради което не може да се определи времетраенето и. Продължителността зависи от степента на ефективност на въздействието и постигане на желаните резултати.

Предречевата логопедична терапия включва:

· Мануален масаж на лицеви точки и зони;

· Сензо-моторна стимулация на оралната мускулатура;

· Вибраторна стимулация;

· Стимулации с ортодонтски душ;

· Хранителна терапия;

· Комуникативна терапия.

Мануален масаж на лицеви точки и зони:

Този масаж повлиява върху мускулния тонус на мимическата и дъвкателната мускулатура, лицевата експресия, сензорната интеграция, контрола на саливация, оро-моторните механизми, дисфагията и координацията на хранене.

Сензо-моторна стимулация на оралната мускулатура:

Тази стимулация е комплекс от техники, които влияят върху мускулния тонус на устни и език. Подпомага ефективността на сукателните и дъвкателните движения. Въздейства върху сензорната интеграция по време на хранене, артикулацията и повлиява върху контрола на саливация.

Вибраторна стимулация:

Чрез вибрации с различна честота се въздейства върху мускулния тонус и сензорната инеграция на оралната и фациалната мускулатура. Подобрява се трофиката, лицевата експресия, артикулацията на съгласни звукове. Вибраторните стимулации се прилагат външно на лицеви точки и зони и интраорално.

Стимулации с ортодонтски душ:

Влияе върху контрола на саливация, подобрява координацията между преглъщане и дишане, трофиката и сензорната интеграция на оралната мускулатура.

Хранителна терапия:

Формира хранителни умения при деца от 0 до 3 години. Тази терапия стимулира етапите на гълтане, дъвкане ,отхапване и подобряване  приемането на различни видове храни.

Комуникативна терапия:

Комуникативната терапия е терапевтична програма за изграждане на импресивните и експресивни речеви възможности, вербални и невербални умения и езикови компетенции, съобразно възрастта на детето, наличните увреждания и съпътстващите нарушения.

За проследяване развитието на детето се прилага скрининг тест – DENVER II.

Вижте и други интересни материали

8 изпълнителни функционални умения: Защо детето ми не може да изпълнява задачи и да остане организирано в училище?

Уменията за изпълнително функциониране са умствени процеси, които позволяват на всички нас да планираме, да управляваме времето си, да се организираме и да се самоконтролираме. Тези умения са важни за всички, но са особено важни за децата.

Значението на ранната интервенция за синдрома на Даун

Ранната намеса може значително да подобри развитието на децата със синдром на Даун. Услугите за ранна интервенция са предназначени да отговорят на уникалните нужди на всяко дете и семейство. Какво представлява ранната интервенция, как да започнем и ползите от нея?

7 емоционални чудеса в света на родителите на деца със специални потребности

Много е важно да признаем и да отбележим и невероятните възходи, които преживяваме. Също така от решаващо значение е близките ни хора да са наясно, че изпитваме тези чувства и че всъщност животът Е хубав.