Насърчаване на добротата при децата

Добротата е ключът за създаването на добри човешки същества. Когато си мисля какви искам да бъдат децaта ми, когато станат възрастни, единствената ценност, към която винаги се връщам е, че искам да бъдат добри. Искам да бъдат добри един към друг и към другите хора. Искам да имат състрадание към другите. Искам да се държат с другите така, както биха искали те да се държат с тях. Искам да правят това не защото очакват нещо в замяна или искат похвала, а по-скоро защото това е правилно.

За да могат да разберат това за цял живот, трябва да се започне още, когато са малки. По този начин, да бъдат мили става част от живота им от самото начало и е естествен начин за взаимодействие с другите.

ДОБРОТАТА ЗАПОЧВА У ДОМА

Всичко започва с това, да бъдем добри към хората, с които живеем всеки ден. Но нека бъдем честни, братята и сестрите трудно могат да бъдат добри един към друг през цялото време. Братята и сестрите знаят как да натискат бутоните и да влизат под кожата на другия. Когато ги хванете да са мили един към друг, похвалете ги!

Също така можем да моделираме добро поведение помежду си, като разговаряме с всички в семейството любезно и с уважение. Може да е трудно да направите това, особено ако емоциите се засилват, но е важно да практикувате и развивате това умение. Вие искате децата ви да виждат добри примери за доброта, особено в трудни или стресиращи обстоятелства.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ МОМЕНТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОБУЧИТЕЛНИ

През деня използвайте заниманията, които правите, за да внушите на децата ценностите на добротата. Когато четете книги, говорете за емоциите и чувствата на героите. „Как се чувстваше другият човек? Това, което каза беше ли мило? Как мислите, че този герой се чувства в момента?“

Когато гледате телевизия, възползвайте се от бутона за пауза. Спрете шоу и помолете децата да познаят какво според тях изпитва човекът. Или да познаят как би могъл да реагира героят. Изградете способността им да улавят и разпознават различни емоции и как поведението на един човек оказва влияние върху другите.

СЛУЧАЙНИ АКТОВЕ НА ДОБРОТА

Едно нещо, което наскоро започнахме да правим (и искаме да продължим да правим), са случайни прояви на доброта. Досега сме правили произволни действия за хора, които познаваме - направихме подаръци за танцовия клас на дъщеря ми и направихме закуски за съседите с новото бебе . Беше чудесно да правим добри дела за хора, които познаваме. Сега сме готови да продължим и да правим произволни действия за хора, които не познаваме. Искам да покажа на децата си, че можем да бъдем любезни към непознати или хора, които все още не сме срещали.

НАПРАВЕТЕ ГО ЧАСТ ОТ РАЗГОВОРА

По време на вечеря или когато сте в колата, поговорете какво означава да бъдете любезен. Попитайте децата какво мислят по въпроса. Попитайте ги кога за последен път са видели някой да прави нещо любезно. Потърсете идеи за прояви на доброта, които искат да направят за другите. Помолете ги да мислят за добрите неща, които хората са направили за тях. Разкажете им за моменти, когато хората са правили добри неща за вас или вие сте правили добри неща за други. Просто направете добротата и състраданието част от разговора.

Надявам се, че това ви насърчава и вдъхновява да мислите за начини да включите умишленото преподаване за доброта във вашето ежедневие!

Източник: https://www.encourageplay.com

Вижте и други интересни материали