Kъсното проговаряне при децата

Всички родители очакват с нетърпение първите думички на своето дете, първите опити то да говори и общува.

Развитието на речта може да варира значително при децата. Има някои общоприети норми, свързани с проговарянето и развитието на речта, които да насочат родителите дали е необходимо да се срещнат със специалист.

Основни стадии в развитието на езика са:

• от 0 до 3-я месец се наблюдава така нареченото „гукане“;

• между 4-я и 6-я месец започва периода на „лепета“ – бърборене /повтаряне на еднакви срички: „да-да“, „ба-ба“, „ам-ам:…/;

• между 7-я и 9-я месец детето може да имитира звукове и да повтаря срички по подражание, започва да „отговаря“ със сричков лепет в говора;

• между 10-я и 12-я месец детето свързва в последователност различни срички (като „ба-ма“, „та-та-ба“…);

• от 13-я до 18-я месец са първите смислени думи, които назовават лица, предмети; детето увеличава речниковия запас и изпълнява прости инструкции;

• от 19-я месец до 2 години детето прави прости изречения;

• на 3 години детето използва сложни изречения състоящи се от две думи, увеличават се възможностите му за беседа;

• на 4 години детето използва сложни съчетания и сложни изречения;

• на 5 години детето е овладяло всички звукове и правилно ги използва в речта си.

Факторите, които влияят върху проговарянето на детето са много като започнем от наследственост, темперамент, преждевременно раждане и др. Но младите родители трябва да приемат, че има и други неща, които влияят негативно върху езиково-говорното развитие като прекаляването с телевизия, телефон, електронни играчки. Ето защо е добре родителите да се замислят преди да сложат детето пред телевизора или таблета, за да си осигурят време за почивка или домакинска работа.

В съвремието децата живеят в свят, изпълнен с огромен приток от информация, който ежедневно залива все още незрялата им нервна система. Силните звуци, ярките образи, цветове, движенията на филмчетата, които гледат, често се оказват много по-силен стимул за детето отколкото обикновената ежедневна реч. Децата не успяват да обработят цялата информация и някои стимули стават с приоритет пред други.

Всяко дете се развива индивидуално. Изключително важна е обаче ролята на родителя при стимулирането на говорните умения. Родителите не трябва да забравят, че тяхното дете им подражава, то ги слуша и възприема техния говор. При всеки удобен случай играйте игри с детето си, пейте песнички, стимулирайте и подпомагайте развитието на говора. Хубавото е, че повечето деца, които се забавят с проговарянето, след това бързо наваксват и се изравняват със своите връстници. Но ако имате притеснения, че детето не развива и използва правилно речта като средство за комуникация, не се колебайте и потърсете специалист. Подкрепяйте детето във всяка ситуация, бъдете търпеливи, обогатявайте социалните му контакти с връстници и възрастни, за да разбере то само колко е важна комуникацията.


Източници: Стандарти за развитие и учене в ранното детство: от раждането до три години| М. Атанасова Трифонова, София, 2014; http://www.roditel.bg; http://www.desipeeva.blogspot.com; http://www.moetobebe.net; http;//www.logos-ea.com

Вижте и други интересни материали

Стратегии и техники за справяне с агресията в предучилищната възраст

Трудно е да се каже дали склонността към агресивност е наследствено обусловена или придобита. Със сигурност обаче може да се каже, че много от агресивните форми на поведение се овладяват още от детството. Какво можете да направите срещу агресията?

Семейството и агресивността

Когато разгледаме основните подбуди за проявата на агресия от гледна точка на семейството ще се окаже, че то може да влияе на всяка една от тях. Родителите са модели за подражание, особено за децата в по-ранна възраст, и ако са склонни да проявяват агресия, децата имитират това поведение.

Скрининг за диагностика на гръбначните изкривявания в ЦКОДУХЗ „Св. Стилиан“ град Бургас

В ЦКОДУХЗ „Св. Стилиан“ град Бургас се провeде кампанията за скрининг за диагностика на гръбначните изкривявания със съдействието на Сколио Център България. Целта бе пациентите да бъдат насочени към изготвяне на възможно най-оптимален и адекватен последващ лечебен план за справяне с проблема.