Какво означава „специални нужди“?

Illustration by Brianna Gilmartin, Verywell

Специалните нужди са общ термин за широк спектър от диагнози, от тези, които се разрешават бързо до тези, които ще бъдат предизвикателство през живота, и тези, които са относително леки спрямо други, които са задълбочени. Децата със специални нужди може да имат изоставане в развитието, медицински състояния, психиатрични състояния и/или вродени състояния. Тези специални нужди изискват разрешаване и приспособяване, така че децата да могат да разгърнат своя потенциал.

Независимо от причината, обозначението на специални нужди е полезно. Може да ви помогне да получите необходимите услуги, да си поставите подходящи цели, да разберете детето си и предизвикателствата, пред които семейството ви може да бъде изправено.

Предизвикателства и успехи

Специалните нужди обикновено се определят от това, което детето не може да направи – неизпълнени етапи, забранени храни, избягвани дейности или отречени преживявания. Тези пречки могат да притеснят силно семействата и може да направят така, че специалните нужди да изглеждат като трагично обозначение.

Някои родители винаги ще страдат за изгубения потенциал на детето си и някои състояния стават все по-обезпокоителни с времето. Други семейства може да открият, че предизвикателствата на детето им правят постиженията по-сладки, и че слабостите често са придружени от невероятни силни страни.

Всяко семейство има различни притеснения

За различните семейства на деца със специални потребности може да изглежда, че имат малко общо. Но. Семейство, което се опитва да се справи със забавяне в развитието, ще има различни притеснения от семейството, което се опитва да се справи с хронични заболявания. Тези семейства ще имат различни притеснения от тези, които се справят с психични заболявания, проблеми с ученето или поведенчески предизвикателства.


Специалните потребности е много широко понятие и всяка ситуация е уникална. Семействата трябва да се съсредоточат върху търсенето на помощ и насоки, необходими за техните конкретни проблеми.


Медицински проблеми

Медицинските проблеми при децата включват сериозни състояния като онкологични заболявания, кардиологични заболявания, двигателни увреждания, редки болести, вродени и наследствени заболявания, също така включват и хроничните и остро възникнали заболявания.

Проблеми с поведението

Децата, които имат проблеми с поведението може да не реагират на традиционната дисциплина. Изискват се специализирани стратегии, които са съобразени с техните специфични нужди. Проблемите с поведението могат да увеличат риска от проблеми в училище. Като родители ще трябва да бъдете гъвкави, креативни и търпеливи.

Проблеми с развитието

Проблемите в развитието могат да променят вашите виждания за бъдещето и да доведат до затруднения при грижите и образованието на вашето дете. Тези проблеми често карат децата да не се чувстват приемани. Добре е да поддържате редовен контакт със специалиста или учителя на детето си. Трябва редовно да получавате информация за напредъка му (или липсата на такъв). Покажете, че можете да се справите с всяка новина, независимо дали е добра или лоша.

Проблеми с обучението

Децата с обучителни затруднения като дислексия и нарушение на слуховата обработка (APD) се затрудняват с работата в училище, независимо от техните интелектуални способности. Те изискват специализирани стратегии за обучение, за да покрият своя потенциал и да избегнат проблеми със самочувствието и поведенчески трудности.


Родителите на деца, затруднени в обучението, трябва да бъдат постоянни и упорити. Това включва работа с вашето дете вкъщи, както и специалисти и училища, за да се гарантира, че получават цялата помощ, от която се нуждаят.


Проблеми с психичното здраве

Осъзнаването, че детето ви страда от тревожност или депресия или има затруднения с привързаността, може да бъде неочаквано. Всяко дете ще бъде различно, но все пак това може да накара семейството ви да се справя често с промени в настроението, кризи и предизвикателства. Важно е родителите да вземат решения и да намерят подходящите специалисти, които да помогнат.

Въпреки че всяко дете със специални потребности е различно и всяко семейство е уникално, има някои общи опасения, които свързват родителите. Те включват получаване на подходящи грижи и насърчаване на приемането в разширеното семейство, училище и общност. За някои може да се наложи планиране за несигурно бъдеще. Също така ще откриете, че коригирате рутините и очакванията си, понякога доста често.

Поради необходимостта, родителите на деца със специални потребности често са по-гъвкави, състрадателни, упорити и издръжливи от другите родители. Въпреки че може да не е нещо, което сте очаквали, за вашето дете е важно да се опитвате да направите всичко възможно. Не сте сами, така че се чувствайте комфортно да потърсите подкрепа.


Източник: https://www.verywellfamily.com/what-are-special-needs-3106002

Вижте и други интересни материали

Забавни и творчески дейности за ангажиране на деца със специални потребности

Ангажирането на деца със специални потребности в забавни дейности осигурява многобройни ползи отвъд просто удоволствие. Тези дейности могат да бъдат предназначени за подобряване на социалните, емоционалните, физическите и когнитивните умения.

Какво е да имаш академично надарен брат или сестра, когато имаш затруднения в обучението

Едно от най-големите предизвикателства, но и невероятно възнаграждаващи преживявания, с които се сблъсках докато растях, беше да се опитвам да бъда като по-голямата си сестра, имайки предвид моето невербално нарушение в обучението.