Как родителите могат да забележат признаците на разлики в ученето и мисленето, за да помогнат на децата да се справят в училище

От: д-р Трейси Пакиъм

Като психолог прекарах повече от десетилетие в проучване как различията в ученето и мисленето могат да повлияят на напредъка в училище. По време на това пътуване имах привилегията да работя в тясно сътрудничество с възпитатели и родители.

Сега повече от всякога е от решаващо значение да се идентифицират точно разликите в ученето и мисленето. Според проучването:

В моето изследване открих, че ранното идентифициране е първата важна стъпка за подпомагане на детето да се почувства подкрепено. И когато работех с училищата, видях как подкрепата може да доведе до значителна разлика в ученето на децата и в крайна сметка за техния успех.

След като родителите и учителите идентифицират силните страни и областите на развитие в учебния профил на ученика, могат да се направят специфични и целеви приспособления в подкрепа на ученето. Целта на подкрепата на учениците с обучителни затруднения е не само да им се помогне да се справят в клас, но и да се развиват успешно. Стратегиите могат да осигурят структура и подкрепа, които ще отключат техния учебен потенциал.

Може да е трудно да се идентифицират някои от признаците на разлики в ученето и мисленето, но общите признаци включват:

Четирите стъпки, с помощта на които родителите да открият дали затрудненията, които виждат у децата си, могат да бъдат признаци на разлика в ученето и мисленето са: забележете, наблюдавайте, говорете и ангажирайте. Не при всеки нещата са еднакви, така че тези стъпки могат да не се изпълняват в този ред, но могат да служат като подсказка за родителите:

Ако смятате, че забелязвате признаци на разлика в ученето и мисленето на вашето дете, препоръчвам ви да се опитате да започнете да си отбелязвате. Първата стъпка понякога може да изглежда като най-предизвикателна, но най-важното е да помогнете на детето си да се развива и да постига успехи в училище и извън него.

Статията е предназначена за информационни и образователни цели, да даде насоки  към откриване на повече за разликите в ученето и мисленето. Тя не представлява, нито трябва да се използва като официален медицински съвет за идентифициране или диагностика. Разбира се насърчава родителите, при необходимост от поставяне на медицинска диагноза, да се консултират с педиатър или медицински специалист.


Източници:

https://www.understood.org/blog/how-parents-can-take-n-o-t-e-of-signs-of-learning-and-thinking-differences-to-help-students-thrive-at-school/

Вижте и други интересни материали

Как да помогнем на децата с преходите?

▪ Как родителите могат да помогнат на деца, които имат проблеми с преходите? ▪ Какви инструменти могат да направят преходите по-лесни за децата? С правилната подкрепа децата могат да се научат да "сменят предавките" без хленчене и избухвания.

Защо децата имат проблеми с преходите?

Преходите са особено трудни за деца с емоционални проблеми и проблеми в развитието. ‣ Защо преходите са трудни за много деца? ‣ Защо децата често реагират, когато бъдат помолени да сменят дейността си? ‣ Какви видове предизвикателства могат да направят преходите по-трудни за децата?

Как да помогнем на детето да се научи да живее възможно най-добре с неговото състояние

Изключително важно е да помогнете на детето си да се примири със здравословното си състояние и да поеме подходящата за развитието и възрастта отговорност да се грижи за себе си. Не забравяйте, че докато децата растат, тяхната способност да разбират информацията и да поемат отговорност се увеличава.