Как родителите могат да забележат признаците на разлики в ученето и мисленето, за да помогнат на децата да се справят в училище

От: д-р Трейси Пакиъм

Като психолог прекарах повече от десетилетие в проучване как различията в ученето и мисленето могат да повлияят на напредъка в училище. По време на това пътуване имах привилегията да работя в тясно сътрудничество с възпитатели и родители.

Сега повече от всякога е от решаващо значение да се идентифицират точно разликите в ученето и мисленето. Според проучването:

В моето изследване открих, че ранното идентифициране е първата важна стъпка за подпомагане на детето да се почувства подкрепено. И когато работех с училищата, видях как подкрепата може да доведе до значителна разлика в ученето на децата и в крайна сметка за техния успех.

След като родителите и учителите идентифицират силните страни и областите на развитие в учебния профил на ученика, могат да се направят специфични и целеви приспособления в подкрепа на ученето. Целта на подкрепата на учениците с обучителни затруднения е не само да им се помогне да се справят в клас, но и да се развиват успешно. Стратегиите могат да осигурят структура и подкрепа, които ще отключат техния учебен потенциал.

Може да е трудно да се идентифицират някои от признаците на разлики в ученето и мисленето, но общите признаци включват:

Четирите стъпки, с помощта на които родителите да открият дали затрудненията, които виждат у децата си, могат да бъдат признаци на разлика в ученето и мисленето са: забележете, наблюдавайте, говорете и ангажирайте. Не при всеки нещата са еднакви, така че тези стъпки могат да не се изпълняват в този ред, но могат да служат като подсказка за родителите:

Ако смятате, че забелязвате признаци на разлика в ученето и мисленето на вашето дете, препоръчвам ви да се опитате да започнете да си отбелязвате. Първата стъпка понякога може да изглежда като най-предизвикателна, но най-важното е да помогнете на детето си да се развива и да постига успехи в училище и извън него.

Статията е предназначена за информационни и образователни цели, да даде насоки  към откриване на повече за разликите в ученето и мисленето. Тя не представлява, нито трябва да се използва като официален медицински съвет за идентифициране или диагностика. Разбира се насърчава родителите, при необходимост от поставяне на медицинска диагноза, да се консултират с педиатър или медицински специалист.


Източници:

https://www.understood.org/blog/how-parents-can-take-n-o-t-e-of-signs-of-learning-and-thinking-differences-to-help-students-thrive-at-school/

Вижте и други интересни материали

Как да превърнем задълженията във възможности за учене за деца със специални потребности?

Няма съмнение, че уменията за самообслужване са основни умения, които позволяват на нашите деца да растат възможно най-независими. С умишлено подпомагане нашите деца със специални потребности могат да усвоят и практикуват нови умения наред с тези за самообслужване.

Водна рехабилитация за деца със сколиоза и двигателни нарушения в минерален басейн - Специализиран център гр. Бургас, кв. “Ветрен”

Водна рехабилитация за деца в минерален басейн. Специализиран център за рехабилитация на деца със сколиоза и двигателни нарушения - гр. Бургас, кв. “Ветрен”