Играта и нейното важно значение за развитието на децата

Много често един от най-добрите и в същото време забавен метод на обучение е играта.

Децата дават свобода на емоциите си, учат се да слушат, развиват социални и езиково-говорни умения.

Играейки децата развиват своето въображение и сюжетно-ролевата игра. Стимулират логическото и пространственото мислене. Развиват фината моторика и сетивните възприятия. Обогатява се активния и пасивния речников запас.

Една от първите асоциации, която се поражда, когато чуем думите „детство” и „дете”, е играта. Психолозите и педагозите вярват, че играта не е просто развлечение, а е дейност, изключително важна за развитието. Съобразно спецификата си всяка от разновидностите на играта (сюжетно-ролева, драматизация, конструктивна, игра с правила) допринася с нещо уникално.

Играта е съществена за физическото развитие. Подвижните игри, които изискват активни движения (бягане, скачане, катерене), съдействат за развитие на мускулатурата, координацията на движенията и физическите качества (ловкост, бързина, сила, издръжливост), стимулират кръвообращението и допринасят за попълноценна обмяна на веществата. Голяма част от настолните и конструктивни игри също имат принос към двигателното развитие най-вече по отношение на фината моторика. Към това се добавя и фактът, че децата изпитват огромна потребност от движения и игрите спонтанно я удовлетворяват. Същевременно игрите са неизчерпаем източник на радост и удоволствие, с което способстват за утвърждаване на оптимистична нагласа в живота и формиране на жизнерадостен характер.

Играта съдейства за развитие на мотивационно-потребностната сфера — ситуативните мотиви се подчиняват на по-обобщени, формират се нови, по-висши мотиви на дейност.

Играта е от важно значение и за емоционалното развитие. В нея детето се учи да регулира емоциите си. Независимо от това, че играта е построена от въображението, чувствата в нея са истински. Играейки, детето натрупва опит за справяне с негативните емоции и преодоляване на препятствия.

Играта съдейства за моралното развитие. Съвместната дейност изисква от участниците да приспособят своето поведение един към друг, което определя решаващото значение на играта за развитие и на социалните умения.

В играта се развива самооценката, детето научава много за себе си.

В играта се развиват въображението, символната функция, творческите способности.

Посредством играта детето опознава човешките предмети, дейности, отношения и норми на поведение. Боравейки с копия на предмети от обкръжението детето научава функциите им и се ориентира в начините за действие с тях.

Играта дава възможност на детето, забавлявайки се да учи и да помни наученото дълго време.

По време на игра децата запомнят бързо, лесно и неусетно. Играта увлича интереса към обучението.

Източник:

. Велева А. (2013), "Педагогика на играта" - Русе; http://veleva.net/wp-content/uploads/2014/04/Asia-Veleva-Pedagogika-na-igrata-2013.pdf

Вижте и други интересни материали

8 изпълнителни функционални умения: Защо детето ми не може да изпълнява задачи и да остане организирано в училище?

Уменията за изпълнително функциониране са умствени процеси, които позволяват на всички нас да планираме, да управляваме времето си, да се организираме и да се самоконтролираме. Тези умения са важни за всички, но са особено важни за децата.

Значението на ранната интервенция за синдрома на Даун

Ранната намеса може значително да подобри развитието на децата със синдром на Даун. Услугите за ранна интервенция са предназначени да отговорят на уникалните нужди на всяко дете и семейство. Какво представлява ранната интервенция, как да започнем и ползите от нея?

7 емоционални чудеса в света на родителите на деца със специални потребности

Много е важно да признаем и да отбележим и невероятните възходи, които преживяваме. Също така от решаващо значение е близките ни хора да са наясно, че изпитваме тези чувства и че всъщност животът Е хубав.