Центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания „Св. Стилиан“ – Бургас отпечата информационна брошура с предлаганите дейности и услуги

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания „Св. Стилиан“ град Бургас е лечебно заведение, предоставящо качествени, висококвалифицирани, медицински и комплексни услуги, активно и продължително лечение на деца с увреждания и хронични заболявания, чрез индивидуален подход, съобразен със специфичните потребности на децата и техните семейства.

Информационната брошура описва пълния набор от безплатни почасови и дългосрочни дейности и услуги, които се предоставят в ЦКОДУХЗ – Бургас за деца от 0 до 18 годишна възраст и техните семейства, насочени към стабилизиране и подобряване на здравословното състояние, и подпомагане на възстановителния процес.

Информацията включена в брошурата описва както почасовите дейности и услуги, така и допълнителните стационарни дейности, осигуряващи денонощна, специализирана, медицинска, извънболнична помощ за деца с увреждания и хронични заболявания от всички области в страната, насочени от лекар. Към момента на територията на страната ЦКОДУХЗ-Бургас е единственото лечебно заведение от този тип, което предоставя такъв вид дейности.

ЦКОДУХЗ „Св. Стилиан“- Бургас предоставя и допълнителна услуга за временно настаняване на деца с придружител, от която могат да се възползват до един придружител на дете, ползващо услуги и деца приети за лечение в Центъра за продължителен период от време. Основният приоритет е да се предостави улеснен и по-удобен достъп до дейностите и услугите на Центъра, в случаите когато са необходими ежедневни, специализирани грижи, а всекидневното пътуване  от далечни разстояния би затруднило допълнително семействата.

Към момента брошурата се разпространява на територията на ЦКОДУХЗ „Св. Стилиан“ – Бургас, кабинети на  лични лекари и педиатри.

Разпространяването и споделянето на информацията би спомогнало тя да достигне до повече семейства и техните деца, нуждаещи се от специализирани услуги, помощ и подкрепа.

Пълното съдържание на брошурата в електронен вариант е достъпно на адрес:

Информационна брошура с всички предлагани безплатни дейности и услуги към ЦКОДУХЗ "Св. Стилиан" - Бургас

Вижте и други интересни материали

8 изпълнителни функционални умения: Защо детето ми не може да изпълнява задачи и да остане организирано в училище?

Уменията за изпълнително функциониране са умствени процеси, които позволяват на всички нас да планираме, да управляваме времето си, да се организираме и да се самоконтролираме. Тези умения са важни за всички, но са особено важни за децата.

Значението на ранната интервенция за синдрома на Даун

Ранната намеса може значително да подобри развитието на децата със синдром на Даун. Услугите за ранна интервенция са предназначени да отговорят на уникалните нужди на всяко дете и семейство. Какво представлява ранната интервенция, как да започнем и ползите от нея?

7 емоционални чудеса в света на родителите на деца със специални потребности

Много е важно да признаем и да отбележим и невероятните възходи, които преживяваме. Също така от решаващо значение е близките ни хора да са наясно, че изпитваме тези чувства и че всъщност животът Е хубав.