Центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания „Св. Стилиан“ – Бургас отпечата информационна брошура с предлаганите дейности и услуги

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания „Св. Стилиан“ град Бургас е лечебно заведение, предоставящо качествени, висококвалифицирани, медицински и комплексни услуги, активно и продължително лечение на деца с увреждания и хронични заболявания, чрез индивидуален подход, съобразен със специфичните потребности на децата и техните семейства.

Информационната брошура описва пълния набор от безплатни почасови и дългосрочни дейности и услуги, които се предоставят в ЦКОДУХЗ – Бургас за деца от 0 до 18 годишна възраст и техните семейства, насочени към стабилизиране и подобряване на здравословното състояние, и подпомагане на възстановителния процес.

Информацията включена в брошурата описва както почасовите дейности и услуги, така и допълнителните стационарни дейности, осигуряващи денонощна, специализирана, медицинска, извънболнична помощ за деца с увреждания и хронични заболявания от всички области в страната, насочени от лекар. Към момента на територията на страната ЦКОДУХЗ-Бургас е единственото лечебно заведение от този тип, което предоставя такъв вид дейности.

ЦКОДУХЗ „Св. Стилиан“- Бургас предоставя и допълнителна услуга за временно настаняване на деца с придружител, от която могат да се възползват до един придружител на дете, ползващо услуги и деца приети за лечение в Центъра за продължителен период от време. Основният приоритет е да се предостави улеснен и по-удобен достъп до дейностите и услугите на Центъра, в случаите когато са необходими ежедневни, специализирани грижи, а всекидневното пътуване  от далечни разстояния би затруднило допълнително семействата.

Към момента брошурата се разпространява на територията на ЦКОДУХЗ „Св. Стилиан“ – Бургас, кабинети на  лични лекари и педиатри.

Разпространяването и споделянето на информацията би спомогнало тя да достигне до повече семейства и техните деца, нуждаещи се от специализирани услуги, помощ и подкрепа.

Пълното съдържание на брошурата в електронен вариант е достъпно на адрес:

Информационна брошура с всички предлагани безплатни дейности и услуги към ЦКОДУХЗ "Св. Стилиан" - Бургас

Вижте и други интересни материали

Какво е да имаш академично надарен брат или сестра, когато имаш затруднения в обучението

Едно от най-големите предизвикателства, но и невероятно възнаграждаващи преживявания, с които се сблъсках докато растях, беше да се опитвам да бъда като по-голямата си сестра, имайки предвид моето невербално нарушение в обучението.