Новини

Наши специалисти с научна статия в списание "Превантивна медицина"

Научна статия на двама специалисти от екипа на ЦКОДУХЗ „Св. Стилиан“ – Бургас бе публикувана на сайта на Българско Сдружение по Превантивна Медицина в авторитетното списание "Превантивна медицина"

Видео лекция на тема: Какво представлява гнева и как да подкрепим детето, за да се справи с тази емоция? -24.03.21г.

Уважаеми родители, На 24.03.2021 г. ще Ви представим първата видео лекция на тема: •„Какво предизвиква гнева и как да подкрепим детето, за да се справи с тази емоция?“ •Произход, обяснение и управление на агресията в ранна детска възраст. Лектор: Весна Ненчева

Станете част от безплатното онлайн обучение за родители на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания „Св. Стилиан“ – Бургас!

Стартираме онлайн форма „Родителят знае“ за видео разговори, насоки, материали, упражнения, лекции и друга полезна информация, в помощ на родителите и семействата на децата.