Адаптираното плуване с доказано укрепващо въздействие върху общото състояние на организма

За децата с физически и ментални затруднения водната рехабилитация е изключително важна и полезна.

Адаптираното плуване е част от водолечението с доказано укрепващо въздействие върху общото състояние на организма – възстановяване, трениране, разтоварване, изграждане на навици и удоволствие. Адаптираното плуване има за цел максимално да развие и подобри физическите, психичните и емоционалните възможности на детето. Ефективността му  от една страна се основава на това, че се осигурява една различна среда, в която детето общува, спортува и изпитва удовлетворение от това, което прави и резултатите, които постига.

Минералната вода, която се използва в Специализиран Център за рехабилитация и психологическа подкрепа на деца с церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства – Ветрен е подходяща за лечение и профилактика на редица заболявания и има благотворно действие за укрепване на общото състояние на организма. Подходяща е за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, нервната система, състояния след фрактура на костите, последици от травми и наранявания и много други.

Тук ще обърнем внимание на ползите от заниманията в басейна при децата със синдром на Даун, Детска церебрална парализа и деца с Aутизъм.

Занимания в басейн за деца със синдром на Даун:

Децата със синдром на Даун имат няколко особености, които са:

За това са необходими занимания във водна среда, чрез които да се коригират тези нарушения.

В тази връзка постоянните занимания в басейн спомагат за:

Занимания в басейн за деца с ДЦП:

При децата с ДЦП се наблюдава мускулен спазъм, а движението на ставите е ограничено от контрактури.

В тази връзка постоянните занимания в басейн спомагат за:

Занимания в басейн за деца с Аутизъм:

При децата с аутизъм не се наблюдават физически нарушения, но при тях се наблюдават редица психически задръжки.

В тази връзка постоянните занимания в басейн спомагат за:

За всяко дете се изготвя индивидуален план за работа, съобразен със специфичните му потребности.

Съчетаването на водната рехабилитация, плуването и лечебното действие на минералната вода в басейна допринася за максимално ефективно и положително въздействие върху детето, неговите възможности и потребности - подобряват се моториката, координацията, ориентацията, комуникацията и физическото състояние.

Вижте и други интересни материали

Ревността между децата. Как да се справите и да помогнете на ревнивото дете?

Ревността е едно от най-трудните и неприятни преживявания, през които едно дете може да премине. Минимизирането на нейните прояви и даването на възможност на всяко дете да се чувства важно, е напълно постижимо от родителите.