Адаптирано плуване за деца в басейн с минерална вода - Специализиран Център за рехабилитация и психологическа подкрепа на деца в Бургас-квартал Ветрен

За децата с физически и ментални затруднения водната рехабилитация е изключително важна и полезна.

Адаптираното плуване е част от водолечението с доказано укрепващо въздействие върху общото състояние на организма – възстановяване, трениране, разтоварване, изграждане на навици и удоволствие. Адаптираното плуване има за цел максимално да развие и подобри физическите, психичните и емоционалните възможности на детето. Ефективността му  от една страна се основава на това, че се осигурява една различна среда, в която детето общува, спортува и изпитва удовлетворение от това, което прави и резултатите, които постига.

В специализирания Център за рехабилитация на деца в Бургас-кв. Ветрен заниманията по Адаптирано плуване се провеждат от високо квалифициран треньор по адаптирана физическа активност и спорт.

За всяко дете се изготвя индивидуален план за работа, съобразен със специфичните му потребности.

Заниманията могат да бъдат индивидуални и групови, според двигателните възможности, спецификата и степента на увреждане на децата. Груповите занимания с малки групи подобряват и социалните умения на децата, учейки ги да общуват.

Съчетаването на водната рехабилитация, плуването и лечебното действие на минералната вода в басейна ще допринесе за максимално ефективно и положително въздействие върху детето, неговите възможности и потребности - подобрява се моториката, координацията, ориентацията, комуникацията и физическото състояние.

Един различен подход за рехабилитация, които дава възможност на децата и техните родители да получат услуга, която да съчетава лечението със удоволствието.

Вижте и други интересни материали

15 неща, които децата казват и могат да означават „Аз съм тревожен“ – откъде идват и как да реагираме

Децата винаги ще знаят, когато нещо не е наред с тях, но понякога може да е трудно да намерят думите. Когато успеем да разберем какво се случва, можем да започнем да им осигуряваме безопасността и комфорта, като им помагаме да осмислят това, което преживяват.

Какви са подходящите последствия при лошо поведение?

Искаме да подпомогнем, а не да възпрепятстваме поведенческия растеж и зрелостта на детето. Вие познавате детето си най-добре - помислете какво може да го мотивира, докато правите своя списък с последствия или награди.